1b

1a

10 Ekim 2018 Çarşamba

10. SINIF - KAYAÇLAR


Kayaç (taş), bir ya da birden fazla mineralin birleşmesinden oluşan katı ve doğal bir maddedir. Kuvarsit ve Mermer tek bir mineralden, granit ve bazalt gibi kayaçlar ise birden fazla mineralden oluşmaktadır. Kayaçları Inceleyen bilim dalına petrografi denir.Mineral: Doğada bulunan, belirli kimyasal bileşimi ve düzenli atomik yapısı olan çoğunlukla katı halde bulunan cisimlerdir.


Kuvars, Kalsit ve feldspat doğada bulunan 2000 mineralden en çok olanlarıdır.
Ekonomik değeri olmayan minerallere GANG minerali, ekonomik değeri olanlara cevher minerali denir. (demir, bakır, krom, gümüş, altın, kömür vb.)Kayaçlar, Büyük Patlama sonucunda Güneş’ten kopan parçaların soğuyarak katılaşması veya volkanizma sonucu meydana gelen kayaçların birkaç mineralle birleşmesi sonucu oluşurlar.
  Kayaçlar oluşumlarına göre temelde üç ana gruba ayrılırlar:
1) Volkanik Kayaçlar
2) Tortul (sedimanter) kayaçlar
3) Başkalaşım (metamorfik) kayaçlar
BURADAN İNDİRİNİZ

26 Eylül 2018 Çarşamba

10.SINIF 1. BÖLÜM : DÜNYANIN TEKTONİK OLUŞUMU VE JEOLOJİK DEVİRLER


Evrenin oluşumuyla ilgili günümüze kadar bir çok teori ortaya atılmıştır. Bunlar içerisinde en çok kabul göreni  Big Bang (Büyük Patlama) Teorisidir. Bu teoriye göre evren günümüzden 13,7 milyon yıl önce gerçekleşen büyük bir patlama sonucunda oluşmuş ve genişlemeye devam etmektedir. Edwin Huble ve Stephen Hawking bu teorinin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarıdır.
Başlangıçta gaz ve tozlardan oluşan Dünya, kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak dışarıdan içeriye doğru soğumaya başladı. Böylece sıcaklık ve yoğunlukları farklı olan katmanlar meydana geldi. Dünya
1.Çekirdek
2.Manto
3.Kabuk
Olmak üzere birbirinden farklı üç katmandan oluşur. Bu katmanlara geosfer denir.

BURADAN İNDİRİNİZ

24 Eylül 2017 Pazar

12. SINIF 1. BÖLÜÖ DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR - DOĞAL SİSTEMLERDEKİ OLASI DEĞİŞİMLER


Dünyamızın yaklaşık 4,5 milyarlık jeolojik tarihi boyunca doğal faktörlere bağlı olarak iklimlerde değişimler meydana gelmiştir.
21. yüzyılda küresel iklim değişimleri çok daha kuvvetli olacaktır.
Sıcaklık ekstremlerinin; buzullarda azalmaya, şiddetli tropikal fırtına sayısında da artışa yol açacağı beklenmektedir
Dünya var olduğundan bu yana bazı doğal olayların seyrinde değişmeler meydana gelmiştir.
İklim değişikliği bu duruma örnek gösterilebilir. 
 BURADAN İNDİRİNİZ

12. SINIF1. BÖLÜM DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR - DOĞAL VE BEŞERİ SÜREÇLERİN ETKİLEŞİMİ


İnsanın doğaya müdahalesi tarımsal üretimle başlar. Tarımın keşfedilmesine bağlı olarak insanlar, topraktaki bitkileri söküp toprağı sürerek ihtiyaç duydukları bitkileri yetiştirmeye başladılar. Böylece bazı bitkiler ve bu bitkilerle beslenen canlı türleri zamanla azaldı.
İnsanlar, yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü hakkındaki bilgileri arttıkça doğal sistemlere daha fazla müdahale etmeye başlamıştır. Bu müdahale Sanayi Devrimi ile en üst düzeye ulaşmıştır.

BURADAN İNDİRİNİZ

20 Eylül 2017 Çarşamba

12. SINIF 1. BÖLÜM DOĞAL SİSTEMLER - A. DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR VE ETKİLERİ


Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek
görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu olaylara ekstrem olaylar denir.

BURADAN İNDİRİNİZ

28 Şubat 2017 Salı

9.SINIF 5. BÖLÜM - İÇ KUVVETLER


Enerjisini yerin içinden alan ve yeryüzünde kıtaları, dağları, depremleri, volkanizmayı oluşturan kuvvetlere İÇ KUVVETLER adı verilir.
1)EPİROJENEZ (Kıta Oluşumu)
Yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı, çok yavaş gerçekleşen, alçalma ve yükselme hareketlerine EPİROJENİK HAREKETLER (kıta oluşumu) denir.
Bir yerde epirojenik hareketlerin olabilmesi için izostatik dengenin bozulması gerekir. Yerkabuğunu oluşturan levhaların manto üzerinde kurduğu dengeye İZOSTATİK DENGE denir.
Herhangi bir yerde kıtanın manto üzerinde alçalıp yükselebilmesi (epirojenik hareket) için, izostatik dengenin bozulması gereklidir. İzostatik dengeyi bozan unsurlar şunlardır:
  1. Karalarda aşınma (erozyon), denizlerde birikme (tortulanma)
  2. İklim değişiklikleri
  3. Volkanik faaliyetler
BURADAN İNDİRİNİZ
https://yadi.sk/d/E2JMrBWc3Eok9s 

20 Şubat 2017 Pazartesi

9. SINIF 5. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ VE YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜREÇLERİ, DÜNYA!NIN OLUŞUMU ve JEOLOJİK ZAMANLAR


Evrenin oluşumuyla ilgili günümüze kadar bir çok teori ortaya atılmıştır. Bunlar içerisinde en çok kabul göreni  Big Bang (Büyük Patlama) Teorisidir. Bu teoriye göre evren günümüzden 13,7 milyon yıl önce gerçekleşen büyük bir patlama sonucunda oluşmuş ve genişlemeye devam etmektedir. Edwin Huble ve Stephen Hawking bu teorinin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarıdır.
Evrenin oluşumundan yaklaşık 10 milyar yıl sonra güneş sisteminin oluşumu gerçekleşmiştir. Güneş sistemi başta oksijen olmak üzere gaz ve toz bulutlarının dönmesi sonucunda oluştu. Yoğun olan gazlar merkezde toplanarak güneşi diğer gazlarda Güneş etrafında belirli alanlarda yoğunlaşarak gezegenleri ve uyduları oluşturdular. Dünyanın oluşumu da bu şekilde gerçekleşmiştir.
Başlangıçta gaz ve tozlardan oluşan Dünya, kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak dışarıdan içeriye doğru soğumaya başladı. Böylece sıcaklık ve yoğunlukları farklı olan katmanlar meydana geldi. Dünya
1.Çekirdek
2.Manto
3.Kabuk
Olmak üzere birbirinden farklı üç katmandan oluşur. Bu katmanlara geosfer denir.

BURADAN İNDİRİNİZ

13 Şubat 2017 Pazartesi

9.SINIF 4.BÖLÜM İKLİM BİLGİSİ, İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ


Dünyada geniş alanlar kaplayan büyük iklim tiplerine MAKROKLİMA iklim bölgeleri denir. Makroklimalar içerisinde yer alan ve özel şartlardan kaynaklanan küçük iklim alanlarına MİKROKLİMA denir. Doğu Anadolu’da ki sert karasal iklim bölgesi makroklima iken bu alan içerisinde yer alan Iğdır Ovası mikro klima iklim tipleridir.
1) Ekvatoral İklim
10° Kuzey ve 10° Güney enlemleri arasında etkilidir.
Güney Amerika’da Amazon Havzası, Afrika’da Kongo Havzası, Gine Körfezi’nde ve Endonezya Adaları’nda etkilidir.
Her zaman sıcak ve yağışlı iklimdir.
Yıllık ve günlük sıcaklık farkları oldukça (2-3 °C) azdır.
Yıllık yağış miktarı 2000 - 4000 mm civarındadır.
Yağış rejimi düzenlidir. Yağışlar konveksiyonel türdendir.
Doğal bitki örtüsü, yaprağını yıl boyunca dökmeyen ağaçların oluşturduğu gür ormanlardır. Bunlara tropikal yağmur ormanları adı verilir.
BURADAN İNDİRİNİZ